مطلب موبايلي

23 08 2008

راستش اين مطلب رو دارم با موبايل مينويسم.نوشتن با موبايل يك كم سخته ولي خوب توي اين بي اينترنتي كفايت مي كنه!
راستي فيدخواني با m

Advertisements