جنگ غزه و وب2

3 01 2009

با گذشت 8 روز از جنگ اسرائیل با مردم بی گناه غزه ، تبیلغات مختلف اسرائیلی ها برای درست جلوه دادن جنگ شان از بازرا های مختلفی استفاده می کنند از جمله تبلیغات مختلف رسانه ای و البته همچنین استفاده از بازاراهای پرطرفداری چون تویتر و دیگر ابزار های اینترنتی .

نیروهای اسرائیلی بعد از جنگ سال 2006 در مقابل حزب الله در لبنان به این نتیجه رسیدند که تبلیغات رسانه ای با کمک ابزار های اینترنتی می تواند بسیار موفق واقع شود ، به همین دلیل دست به کار شدند و شروع به کار با ابزرا های مختلف اینترنتی شدند.

ادامهٔ مطلب »

Advertisements