بارانی باشید!

8 09 2008

راستش یکی از علایق من همین باران است. وقتی بارون می زنه یه حال خوبی به من دست می ده! امروز هم که هوای شهر ما بارانی بود.

امروز پستی را ازمجله اسمشینگ دیدم که دیوانه ام کرد! و آن هم مجموعه ای از عکس های فوقالعاده از تصاویر بارانی بود. آنقدر این پست وبلاگ اسمشینگ من را متحیر خودش کرد که نتونستم از جلوی خودم را بگیرم که این مطلب را ننویسم!

جستجوی بیشتر باران در فلیکر ، پیکاسا .

Advertisements